TRANS MIÑO LGTBIQ+ SEGUE AMPLIANDO SERVIZOS

A asociación Trans Miño LGTBIQ+ amplía seus servizos non primeiro cuadrimestre do 2023 na oficina dá Guarda, esteas servicios ampliaranse ou resto dás Comarcas onde actúan

Trans Miño LGTBIQ+ márcase 4 pautas a realizar no primeiro cuadrimestre do ano 2023, estas pautas están recollidas no informe de actividades, para este ano 2023. Ditas pautas elabóranse co obxectivo de mellorar a visibilidade da asociación. Recollendo para o primeiro cuadrimestre, recollen as seguintes actividades:

  • Posta en funcionamento da páxina web
  • proxecto de realización das probas rápidas de VIH e VHC (Hepatite C).
  • Creación do Observatorio Trans Fronteirizo Trans Miño LGTBIQ+
  • Ter representación en Observatorio Gallego LGTBIQ+
  • Xornadas de formación de Voluntariado en Violencia de Xénero e LGTBIfóbia

Coa obtención dunha subvención polo departamento de lingüística da Deputación de Pontevedra, de 1.800 € fixo posible que se puidese crear a páxina web da asociación  «www.transmino.gal». Unha páxina web dinámica e intuitiva onde se poden observar todos os servizos que Trans Miño ofrece, e onde están situadas as oficinas, á parte de ter un apartado onde se subirán os comunicados de prensa.

Un dos logros conseguidos neste primeiro cuadrimestre do 2023 foi a posta ao dispor das Probas Rápidas de VIH e VHC (hepatite C), estas probas consisten a través dunha mostra de fluído oral se es positivo ou non, son totalmente anóminas e os resultados obtéñense en 20 minutos. Todas as persoas que desexan facerse esta proba teranse que poñer en contacto coa asociación para trabes do teléfono 626 420 874 para solicitar unha cita previa, o prazo de espera son de 24 ou 48 horas.

A creación do Observatorio Trans Fronteirizo Trans Miño LGTBIQ+, daranos a coñecer os traballos transfronteirizos entre o Norte de Portugal e sur de Galicia, que nesta materia elabórense. Este observatorio transfronteirizo, xa está a funcionar na actualidade dada a incorporación da asociación lusa Viseu LGTB. Tamén en Trans Miño LGTBIQ+ forma parte do recente Observatorio Gallego LGTBIQ+, dando representación ao sur da Provincia de Pontevedra.

Outra dás actividades que se van a levar a cabo non mes de marzo. Xa pertencente ao 2º cuadrimestre, será a 1ª Formación de Voluntariado en Violencia de Xénero e LGTBIfóbia. Estas xornadas teñen como obxectivo formar a posibles, voluntariado en Violencia de Xénero e en LGTBIfóbia, estas xornadas serán lugar non Concello dá Garda os días 6 e 13 de maio e para iso haberá que preinscribirse na devandita formación.