XUNTANZA DE CORDINACION ENTRE O CONCELLO E TRANS MIÑO LGTBIQ+

Esta maña o presidente máis a secretaria de Trans Miño LGTBIQ+, participaron nunca xuntanza co teniente alcalde do Concello da Guarda, D Óscar Albavez, e a técnica de cultura.

Nesta reunión tratouso todo a coordinación do III Fest LGTBIQ+ do Miño, así coma o presidente explicou o plan de seguridade do festival. Este mesmo, contará con dùas vías de evacuación, e que será un festival cardio saludable, contando con un desfibrilador.

Por parte da secretaría, comunicoulle que está edición se vai a apostar pola accesibilidade do público, sendo a rüas Braselino Álvarez, e Juaquin Alonso, sitos reservados para o estacionamiento das persoas con movilidade reducida ou con calquera tipo de discapacidade.

Por parte do Teniente Alcalde non houbo ningún tipo de traba.

Dende Trans Miño – LGTBI saimos con sensacións positiva da xuntanza.