TRANS MIÑO FAE VALANCE DO PUNTO VIOLETA-ARCOÍRIS

Estas Festas do Monte 2023 a asociación Trans Miño LGTBIQ+ ven de por un punto contra as agresión que se ponderan suceder nesta festas. Este punto leva asociado Punto Violeta Arcoiris, que se instalo unha entrado do recinto de festas na alameda.

Cave destacar que este ano foi bastante complicado, en palabras textual do Coordinador e do o seu equipo, que estaba formado por un traballador;  social, un técnico en violencia sexuais e de xénero, á parte do voluntario. Cave destacar que este equipo, en toda a semana tivo que abrir 9 expedientes, os máis leves foron por insultos aos / as compañeiros / compañeiras que estaban no Punto Violeta-Arcoíris e os máis grave deles, os intentos de agresión sexual e as vexacións que sufriron uns menores por parte dunha persoa maior.

Terminando as Festas do Monte 2023, o equipo de igualdade de Trans Miño LGTBIQ+ trasladouse a terras irmás de Portugal concretamente á Fregesia de Seixas (Caminha) onde estiveron a dar cobertura ao evento de “Seixas vive do Río».

Desde a Dirección de Trans Miño LGTBIQ+ quere agradecer tanto á comisión de Festas do Monte, como ás Forzas e Corpos de Seguridade, Concello da Guarda a atención ofrecida, así como tamén queremos agradecer a oportunidade ofrecida para dar a coñecer o noso traballo á Fregesia de Seixas

Departamento de Comunicación